نام : Antoon Krings
تاریخ تولد :
محل تولد :
امتیاز طرفداران : 0.00324
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
وقتی که آپولو به دهکده حیوانات کوچک می‎رسد، خیلی زود زندگی ساکنین قلمروی پادشاهی را در شب سالگرد سال نو ملکه مختل می‎کند. که در نتیجه باعث ایجاد توطئه‎ای توسط هیوگت می‎شود و…...