نام : Siddharth Malhotra
تاریخ تولد :
محل تولد :
امتیاز طرفداران : 0.168
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
داستان فیلم “سکسکه” در مورد زنی بنام “نینا ماتور” است که بزرگترین ضعف او را به بزرگترین قدرت تبدیل میکند و…...